Vad är en alkoholist?

En alkoholist är en man eller en kvinna som lider av alkoholism – de har en tydlig fysisk vilja att konsumera alkohol bortom deras förmåga att kontrollera det, oavsett alla reglerna för sunt förnuft.

Det är svårt att ge en entydig definition för alkoholism, men kan beskrivas som ett fysisk tvång, tillsammans med en mental besatthet. Förutom att ha en enorm längtan efter alkohol, ger en alkoholist ofta efter för den frestelsen vid sämsta möjliga tidpunkt. Alkoholisten vet varken när eller hur den ska sluta dricka.

Definition – en alkoholist är en person, medan alkoholism är sjukdom. En alkoholist lider av alkoholism. Alkoholism är en långsiktig (kronisk) sjukdom.

Alkoholister är besatta av alkohol och kan inte kontrollera hur mycket de konsumerar, även om det orsakar allvarliga problem hemma, på jobbet, och ekonomiskt.

Alkoholmissbruk brukar vanligen hänvisas till människor som inte uppvisar alkoholismens egenskaper , men har fortfarande ett problem med sitt drickande. De är inte lika beroende av alkohol som en alkoholist är. De har ännu inte helt förlorat kontrollen över sin konsumtion.

Måttlig alkoholkonsumtion bör i allmänhet inte orsaka någon psykisk eller fysisk skada. För vissa individer leder socialt drickande så småningom till tyngre och tyngre alkoholkonsumtion som orsakar allvarliga hälso- och psykiska problem.

Världshälsoorganisationen (WHO) säger att det finns minst 140 miljoner alkoholister i världen, men tyvärr behandlas de flesta av dem inte för sina problem.

Alkoholkonsumtion drabbar kvinnor hårdare än män, enligt en samordnad studie av forskare vid RTI International, Pavlov Medical University, Leningrad Regional Center of Addictions, Pacific Institute for Research and Evaluation, och Johns Hopkins School of Medicine.

Alkoholkonsumtion, kan i måttliga mängder ha vissa positiva effekter på hälsan. Måttlig med rött vin har flera hälsofördelar. Forskare vid University of Illinois fann att skadade patienter med alkohol i blodet har en mindre risk att dö på sjukhus. Forskarna säger dock att deras resultat inte bör uppmuntra folk till att dricka.

Vilka är symptomen på alkoholism?

Tecknen på alkoholism och alkoholmissbruk är väldigt lika, och är ofta bara en fråga om grad eller intensitet.

Vanligtvis är den sista personen att vara medveten om att han / hon har ett allvarligt alkoholproblem alkoholisten själv / själv – de är i förnekelse. Vissa tecken och symtom på alkoholism samt alkoholmissbruk är:

 • Dricka ensam.
 • Dricka i hemlighet.
 • Att inte kunna begränsa hur mycket alkohol som konsumeras.
 • Förlorar medvetandet / blackouts – att inte kunna minnas perioder.
 • Skaffar nya ritualer och blir irriterad / arg när dessa ritualer störs eller kommenteras. Detta kan vara drinkar före / under / efter måltider, eller efter jobbet.
 • Sluta med hobbies och aktiviteter personen en gång uppskattade. Att förlora intresset för dem.
 • Känsla en lust av att dricka.
 • Irritationskänsla när det är dags att drickaDenna känsla är mer intensiv om alkoholen inte är tillgänglig vid den tidpunkten, eller om det verkar vara en chans det inte är tillgängligt.
 • Ha lager av alkohol på osannolika ställen.
 • Dricka snabbt för att bli berusad och sedan må bra.
 • Ha relationsproblem (pga drickandet).
 • Ha problem med lagen (pga drickandet).
 • Ha problemet på jobbet (orsakat av att drickandet).
 • Ha problem med ekonomin (orsakad av att alkoholen).
 • Kräver en större mängd alkohol för att känna dess effekt.
 • Illamående, svettningar, eller skakningar när den inte dricker

En person som missbrukar alkohol kan ha många av dessa tecken och symptom – men de har inte abstinensbesvär som en alkoholist och inte heller samma grad av tvång att dricka.

De problem som är kopplade till alkoholberoende är omfattande, och påverkar personen fysiskt, psykiskt och socialt. Dricka blir ett tvång för en person med ett alkoholproblem – det har företräde framför alla andra aktiviteter. Den kan förbli oupptäckt under flera år.