I Sverige startades det första kommersiella behandlingshemmet enligt Minnesotamodellen av Hans Lundberg.

Hans Lundberg, numera en nykter alkoholist, var en reklamare som genomgick behandling för sin alkoholism enligt Minnesotamodellen. Detta gjorde han 1981 i USA. Till en början var myndigheter och försäkringsbolag tveksamma till Minnesotamodellen, antagligen främst för att de helt enkelt inte kände till något om den, vilket gjorde att Hans Lundberg fick nej från dessa. På SACO fick han tipset att kontakta det privata vårdföretaget Praktikertjänst vilket han gjorde. Mycket riktigt, han fick dem med sig.

Ett antal år efter Lundbergs egna behandling lyckas han 1985 starta Sveriges första kommersiella behandlingshem enligt Minnesotamodellen. Detta sker på Noors Slott utanför Uppsala. Behandlingshemmet blir en en riktig framgångssaga vilket leder till att flera privata behandlingshem öppnar i rask takt, väldigt många av dessa följer samma modell.

Eftersom grunden för Minnesotamodellen utgörs av de tolv stegen hos Anonyma Alkoholister, Minnesotamodellen kallas ibland rätt och slätt för tolvstegsbehandling, exploderade även antalet AA-grupper under denna tid.

Många åkte hem och startade en AA-grupp. Det hände att personal från den aktuella behandlingsenheten åkta med och hjälpte till. Det var inte ovanligt att människor från Anonyma Alkoholister från någon närliggande stad körde flera mil för att delta i mötena och stödja en nystartad grupp tills den klarade av stå på helt egna ben. Det växte upp ett nätverk från Kiruna i norr till Ystad i söder. 1989 fanns 260 svensktalande AA-grupper i Sverige, år 2004 fanns nästan 450.

En stor majoritet av dagens AA-grupper har enligt ovanstående grundats av män och kvinnor som just blivit utskrivna från en behandling enligt Minnesotamodellen.

Svensk media började från och med 1985 att fyllas av reportage om alkoholism och om den revolutionerande Minnesotamodellen. Kända personer i Sverige började träda fram och berätta att de var alkoholister samt hur Minnesotabehandlingen och AA-möten förändrade deras liv.

Hans Lundberg är naturligtvis inte ensam bakom dess inflytande i Sverige. En annan av de svenska frontfigurerna är Birgitta Crafoord (1936 – 1999). Hon grundade 1987 behandlingshemmet Nämndemansgården i skånska Blentarp.

Hans Lundberg är idag 73 år gammal och har dragit ned på sina uppdrag inom Minnesotarörelsen. Birgitta Crafoord avled 1999. Crafoords son, Thomas Wiklund, driver numera verksamheten vidare.