Välkommen till Minnesotamodellen, även kallat tolvstegsprogrammet, en webbplats med information om den mycket framgångsrika behandlingsmetoden för alkoholberoende och drogberoende.

Som alla vet finns det flertalet mycket beroendeframkallande preparat som är vanligt förekommande på marknaden i Sverige. Att hamna i ett tungt beroende är det ingen människa som vill. För de personer som ändå hamnat i en sådan situation finns det flera behandlingsmetoder och program. Minnesotaprogrammet är en av de behandlingar som erbjuds missbrukare runtom i världen.

I Sverige är Minnesotamodellen den behandlingsmetod som är vanligast förekommande, bland annat för alkoholbehandling och drogbehandling. Detta då den blivit populär hos kriminalvården, socialtjänsten och arbetsgivare, som alla skickar missbrukare till tolvstegsbehandlingar. Sammantaget är det väldigt många i Sverige som blivit hjälpt av denna metod för sina missbruksproblem.

Behandlingshem som arbetar enligt Minnesotamodellen finns i väldigt många städer och orter i vårt land, inte bara i de större städerna som Stockholm, Göteborg och Malmö. Att hitta ett lämpligt hem nära ens bostad bör därför inte vara alltför svårt.

Målet med denna sajt är att delge information för de som känner någon som kan vara lämplig att genomgå en sådan behandling mot alkoholism.

Trevlig läsning!